• en
  • lv
  • ru

KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Šeit ir informācija par to, kā SIA Prime Realty, (reģ.nr. 40203137225) un SIA PRIME Experts, (reģ.nr. 50203340981), juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 33A-14A, Rīga, LV-1010 (turpmāk – ”Kompānijas”), apstrādā fizisko personu datus. Kompānijas ir datu pārzinis un atbild par personas datu apstrādi.

1. Kompānijas apstrādā jūsu personas datus nolūkā ar jums noslēgt un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Kompāniju leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Kompānijām var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

2. Jūsu personas dati var tikt nodoti Kompāniju darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.

3. Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, aicinām jūs sazināties ar Kompānijām, rakstot uz tās juridisko adresi. Ja Kompāniju rīcība neatbilst tiesību aktiem, un jūs nevarat šo jautājumu atrisināt, sazinoties ar Kompānijām, tad jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

4. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām. Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Kompānijas ievēros likuma prasības.

5. Ja jūs esat sazinājies ar Kompānijām nekustamā īpašuma apskatei, tad Kompānijas apstrādās jūsu personas datus šādiem nolūkiem, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati,lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu (līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku), lai ar jūsu piekrišanu nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar jums pa tālruni, lai piedāvātu šādu nekustamo īpašumu apskati. Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz leģitīmo interešu pamata: pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka Kompānijas veic savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, Kompānijas nevar pierādīt, ka nekustamā īpašuma apskate ir veikta.

6. Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jūsu jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs to nesniegsiet, tad Kompānijas ar jums nesazināsies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

7. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, rakstot uz Kompāniju juridisko adresi, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Ja jūs sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad piekrišana tiks atsaukta. Ja piekrišana tiks atsaukta, tad Kompānijas turpmāk vairs ar jums nesazināsies nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.