Īpašuma informācija

Adrese : Ķekavas nov., Krogsils
Veids : Pārdod
Objekts: Zeme
Zemes platība: 57900 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Objekta ID: 22
Cena : 463,200 EUR ( 8 €/m2 )
Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvei un komercdarbībai piemēroti divi blakus esoši zemes gabali pie A7 autoceļa.

Zemes atrašanās vieta: Krogsils, Ķekavas novads
Kopējā platība: 5,79 ha Kadastra nr.:
•        Spruksti: 80700071231
•        Ciematiņi: 80700070897
 
Plānotais teritorijas izmantošanas veids: Jaukta centra apbūve (JC)

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
• Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.
• Savrupmāju apbūve.
• Rindu māju apbūve.
• Daudzdzīvokļu māju apbūve.
• Biroju ēku apbūve.
• Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve.
• Kultūras iestāžu apbūve.
• Sporta ēku un būvju apbūve.
• Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.
• Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
• Veselības aizsardzības iestāžu apbūve.
• Sociālās aprūpes iestāžu apbūve.
• Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve.
• Labiekārtota publiskā ārtelpa.

Jaunveidojamā zemes gabala minimālā apbūves platība: 1 200 m2
Apbūves intensitāte: 150%
Maksimālais apbūves laukums: 12m
Maksimālais stāvu skaits: 3
Minimālā zaļā teritorija: 10%

Komunikācijas:
Elektroenerģija, telefons, internets, gāze.
Caur zemes gabalu iet gāzes vads ar 1,6MPa. Iespējams izveidot privātmāju pieslēgumu, izbūvējot skapjveida gāzes regulēšanas punktu un sadales gāzes vadu līdz 0,4bar.
 
Piedāvātie zemes gabali atrodas starp Ķekavu un perspektīvo A7 apvedceļu. Tiek prognozēts, ka pēc apvedceļa atklāšanas, satiksmes intensitāte ceļa posmā Rīga-Ķekava samazināsies par 75%.

Tas nozīmē, ka uz zemes gabaliem esošajās ēkās paaugstināsies dzīves kvalitātes līmenis, vienlaikus saglabājot brīvu pieeju pie jau uzbūvētas un labi apsaimniekotas ceļu infrastruktūras.

https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/08/Kekavas_apvedcels_IVN_rezultati.pdf Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam.

https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/6_kekavas_ciemi_alejas_krogsils_vimbukrogs_skujnieki.pdf Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [Projekts]
https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kevavas_nov_TP_PUBL_APSPR_2019_marts/tian_20190311_1737.pdf