Īpašuma informācija

Adrese : Draiskuļi Limbažu nov., Skultes pag.
Veids : Pārdod
Objekts: Zeme
Zemes platība: 8000 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Objekta ID: 3885
Cena : 20,000 EUR ( 2.5 €/m2 )
Zemes gabals privātai apbūvei vai biznesam ainaviskā vietā pie Skultes muižas.
Robežojas ar valsts ceļu.
Zemes gabals atrodas Lauku tipa apbūves teritorijā (DZL).
Galvenais zemesgabala izmantošanas veids: savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja) ar piemājas saimniecību un lauksaimnieciskā izmantošana, bet palīgizmantošana – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
Atļautā izmantošana:
- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas);
- viesu nams, lauku tūrisma mītnes, motelis u.c. īslaicīgas apmešanās ēkas un ar to saistītās funkcionālās ēkas;
- tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;
- lauksaimnieciskā darbība;
- zivsaimniecība, dīķsaimniecība;
- inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;
- objekti, kas nepieciešami teritorijas funkcionēšanai.

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 5000 m2.
Maksimālais apbūves blīvums: 25 %.
Maksimālais stāvu skaits: 2 stāvi.

Pārdošanā pieejams arī zemes gabals pretējā ceļa pusē ar platību 15 000m2.