Īpašuma informācija

,
Adrese : Turkalnes 13 A Ogres nov., Ogre
Veids : Pārdod
Objekts: Zeme
Zemes platība: 1357 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Objekta ID: 4452
Cena : 55,000 EUR ( 40.53 €/m2 )
Pārdod zemes gabalu Ogrē. Uz zemes gabala atrodas māja ar palīgceltni.


Zemes platība 1357 m2.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

Daudzdzīvokļu māju apbūve
Rindu māju apbūve
Savrupmāju apbūve .

Teritorijas papildizmantošanas veidi:

Labiekārtota publiskā ārtelpa
Veselības aizsardzības iestāžu apbūve : Apbūve, ko veido ārstu prakses un tiem nepieciešamā infrastruktūra.
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve : Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes, un to darbības nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra.