Īpašuma informācija

Adrese : Lankenfeldi Ķekavas nov., Ķekava
Veids : Pārdod
Objekts: Zeme
Zemes platība: 20000 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Objekta ID: 4491
Cena : 130,000 EUR ( 6.5 €/m2 )
Kadastra Nr. 80700083014
Veids: Zemes gabals
Izmantošanas mērķis : Lauku apbūves teritorija
Zemes kopējā platība : 2 ha

- zemes gabala atļautais izmantošanas veids ir Lauku apbūves teritorija (LA), kur primārais zemes izmantošanas veids ir ģimenes māja ar saimniecību, bet sekundārais – citas atļautās izmantošanas.
- savrupmāja;
- lauksaimnieciska izmantošana;
- mežsaimnieciska izmantošana;
- dīķsaimniecība;
- pie valsts autoceļiem un Ķekavas pagasta pašvaldības ceļiem – vietējas nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.
- viena zemes gabala minimālā platība ir 5000 m2 un apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%.