Īpašuma informācija

Adrese : Rīgas iela 2 Saulkrastu nov., Saulkrasti
Veids : Pārdod
Objekts: Zeme
Zemes platība: 5926 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Objekta ID: 4754
Cena : 148,000 EUR ( 24.97 €/m2 )
Pārdod divus zemes gabalus Saulkrastu pilsētas dienvidu daļā pie galvenās pilsētas ielas – Rīgas ielas, 450 attālumā no jūras. Zemes gabalu kopējā platība 5926 m2 .
Pēc teritorijas plānojuma ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
- savrupmāju apbūve
- rindu māju apbūve
- daudzdzīvokļu māju apbūve
Teritorijas papildizmantošanas veidi:
- tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve
- tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
- veselības aizsardzības iestāžu apbūve
- izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Ūdenim un kanalizācijai iespējams pieslēgties no Rīgas ielas.

Par paildus jautājumiem sazinieties ar mani!