• en
  • lv
  • ru

DETALIZĒTS PAKALPOJUMU APRAKSTS

Cenas konsultācija

+ Slēdzot sadarbības līgumu, mūsu aģents nodrošinās tirgus izpēti un konsultāciju par īpašuma cenu.

Mārketings

+ Noformējam reklāmas tekstus un nepieciešamības gadījumā gatavojam brošūras/detalizētus drukas materiālus par objektu (īss apraksts, fotogrāfijas, telpu plānojumi, kartes, vizualizācijas attēli utt.) Piedāvājumus sūtām gan potenciālajiem klientiem, gan aģentiem no citām nekustamo īpašumu kompānijām.

+ Informējam par objektu visus PRIME Realty aģentus.

+ Aktīvi izmantojam interneta sniegtās iespējas, lai piedāvātu objektu, tajā skaitā:

   + Ja nepieciešams, veidojam atsevišķu mājas lapu par objektu.

   + Izmantojam savu datu bāzi, publiski pieejamās datu bāzes.

   + Izmantojam sociālos tīklus: Facebook, Instagram.

   + Publicējam reklāmu ss.com, city24.lv, kā arī izmantojam tur pieejamās datu bāzes.

   + Pastāvīgi reģistrējam savus klientus un izsūtām viņiem piedāvājumus.

   + Publicējam objektu mūsu mājas lapā www.primerealty.lv.

+ Izvietojam vides reklāmas banerus objektos.

+ Rīkojam atvērto durvju dienas klientiem objektos.

Sadarbība

Uzskatām, ka ir svarīgi sadarboties ar citiem nekustamo īpašumu aģentiem.

+ Nodrošinām, ka PRIME Realty, kā arī citu nekustamo īpašumu uzņēmumu profesionālākiem aģenti ir informēti par Jūsu objekta pārdošanu un, ka mēs paši vienosimies ar viņiem par sadarbības nosacījumiem, nepieprasot no Jums papildus samaksu.

+ Aicinām uz atvērto durvju dienām un citiem pārdošanu veicinošiem pasākumiem citu nekustamo īpašumu uzņēmumu aģentus.

Juridiskais atbalsts

+ Sagatavosim juridiski korektus dokumentus darījuma veikšanai.

+ Sagatavosim rokas naudas, pirkuma vai īres/nomas līgumus.

+ Organizēsim dokumentu gatavošanu un parakstīšanu pie notāra.

+ Apkoposim un pieprasīsim no dažādām iestādēm nepieciešamos dokumentus.

+ Pārbaudīsim dokumentu tiesiskumu.

Pārrunas

+ Veiksim pārrunas ar potenciālajiem klientiem par objekta cenu.

+ Izrunāsim darījuma gaitu ar abām darījumā iesaistītajām pusēm.

+ Vienosimies ar abām darījumā iesaistītajām pusēm par darījuma noformēšanu un īpašumtiesību pāreju.

+ Gatavosim līgumus, skaņosim tos ar abām darījuma iesaistītajām pusēm. Skaņosim līguma parakstīšanas laiku un vietu.

+ Patstāvīgi nodrošināsim klientu ar informāciju par darījuma gaitu un visām aktualitātēm.

+ Gatavosim atskaites par mūsu veiktajām aktivitātēm, potenciālo klientu interesi un saviem komentāriem un ieteikumiem pārdošanas procesa uzlabošanai.

Atgriezeniskā saite

+ Mēs neatstājam klientu vienu ar viņa problēmām pēc darījuma noslēgšanas un komisijas maksas saņemšanas.

+ Mēs esam ļoti ieinteresēti saņemt atgriezenisko saiti no Jums attiecībā par mūsu darba kvalitāti.

Realizācija

+ Lai garantētu visaugstāko servisu, objektīvāko informāciju par pieprasījumu Jūsu objektam, mēs rekomendējam noslēgt sadarbības līgumu ar mūsu uzņēmumu un pilnībā uzticēt pārdošanu mums. Sadarbības līgumā tiek atrunāti pušu pienākumi un tiesības, lai ātrāk un izdevīgāk noslēgtu pārdošanas vai īres/nomas darījumu.